Regulamin

REGULAMIN

FUNDACJI ALLADYN

 

Członkostwo w Fundacji, zawieszenie i reaktywacja.

 

1. Członkiem FUNDACJI ALLADYN może zostać osoba wyrażająca taką wolę i spełniająca określone warunki:

 

· Zapozna się ze statutem i zaakceptuje zawarte w nim cele oraz zadania.

· Zobowiąże się przestrzegać wszystkich postanowień Zarządu Fundacji, w tym Uchwał, regulaminów i innych.

· Wypełni i podpisze Deklarację członkowską FUNDACJI ALLADYN.

· Zobowiąże się opłacać comiesięczne składki członkowskie w określonych wysokościach.

 

2. Członkiem FUNDACJI ALLADYN można zostać tylko jeden raz w całym okresie działania fundacji, wszystkie deklaracje członkowskie będą przechowywane wraz z innymi dokumentami (również w wersji elektronicznej).

3. Członkostwo w FUNDACJI ALLADYN może zostać zawieszone, taki stan ogranicza członkowi zarówno wszystkie obowiązki jak również korzyści i przywileje wynikające z przynależności do organizacji. Zawieszenie stosuje się jeżeli:

· Taka jest wola członka. (zawieszenie odbywa się na wniosek członka)

· Okaże się że, członek działa na szkodę lub powoduje uszczerbek dobrego wizerunku FUNDACJI ALLADYN. (zawieszenie odbywa się na wniosek Zarządu)

· W przypadku zaniechania wnoszenia składek członkowskich. (zawieszenie następuje automatycznie po trzech miesiącach bez wniesionych składek członkowskich)

4. W niektórych przypadkach zawieszone członkostwo może być reaktywowane, wówczas przywraca się członkowi zarówno wszystkie obowiązki jak również korzyści i przywileje wynikające z przynależności do organizacji.

Reaktywacja może nastąpić wyłącznie w przypadku kiedy ustaną przyczyny, które zaważyły o zawieszeniu członkostwa.

Nie można reaktywować członkostwa, którego zawieszenie nastąpiło z powodu świadomego działania na szkodę lub powodowania uszczerbku dobrego wizerunku FUNDACJI ALLADYN. 

Jeżeli zawieszenie nastąpiło z powodu zaniechania wnoszenia składek członkowskich reaktywacja może nastąpić tylko pod warunkiem wyrównania przez zawieszonego członka składek do 24 miesięcy wstecz licząc od miesiąca, w którym zawieszony wyraził chęć powrotu do grona członków.